Aktualności
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Białobok serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29.06.2017 (czwartek) o godzinie 19.30w Dziennym Domu Senior Wigor w Białobokach. Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2016, planami na rok 2017 oraz podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016. Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu tym wyznaczony zostanie drugi termin, tj. 15 minut po pierwszym terminie.

Czytaj więcej
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Czytaj więcej
Głosujemy

Zagłosujmy na naszą jednostkę OSP w plebiscycie nowin!

Czytaj więcej
Walne Zebranie OSP Białoboki

W dniu 21 stycznia 2017 roku o godz.17.00 odbyło się drugie w tym dniu Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobokach.

Czytaj więcej
2017 © Stowarzyszenie Razem dla Białobok.
Wykonanie: Gabriel Ślawski